Semalt Analytics: Innovation och digital transformation i dagens värld av företag

Digital transformation (även känd som störning eller omvandling av företag) hänvisar till övergångar av företag och deras verksamhetssätt till teknologiskt område medan traditionell ledning också upplever förändringar. Digital transformation är viktig för alla typer av företag, oavsett om det är ett litet, medelstort eller stort företag. Således kan störningen upptäckas inom medicin, detaljhandel, programvara, logistik eller till och med automatiseringsområde. Användningen av innovationer i affärer är nyckeln till att leverera en stor digital affärsupplevelse till både anställda och kunder.

Lisa Mitchell, kundens framgångschef för Semalt , ger en inblick i hur innovationer förvandlar företagets värld idag.

Det bästa sättet att ligga i konkurrens i dagens företagsvärld är att ha förmågan att leverera anpassade applikationer på affärsmässigt sätt. Huvudet för digital transformation är baserad på att förbättra kundupplevelsen och sänka kostnaderna för verksamheten. Men digital transformation är mer än att förbättra ny teknik. Det handlar också om organisationskultur.

Organisationer bör ta itu med dynamiska företags krav, förändringar i affärsmiljön och förnya moderna tillvägagångssätt. IT-team (informationsteknologi) och ledare i alla företag bör arbeta tillsammans för att marschera mot kontinuerlig utveckling, driva innovation och uppfylla företagens krav. I grund och botten utgör detta lägre kostnad för digital transformation, påskyndar affärsverksamheten, ger positiva förändringar i kompetensmodeller, människor och processer och förbättrar marknadsföringstiden.

Viktiga faktorer som driver affärsomvandlingen inkluderar efterfrågan på marknaden, konsumentbeteende, innovativ teknik samt miljöaspekter. Teknologiska innovationer leder till omvandling av tekniska företag. Företagslogistiken bör anta ny teknik som moln, RAD, IoT och big data och vända sig från gamla system. Dessutom erkänns tekniska innovationer i en organisation. De ökar hastigheten, ger effektivare resultat, lägre kostnader och ger värde i företaget.

Kundbeteende är en annan viktig faktor i digital transformation. Vilka är kundernas förväntningar och krav från en organisation (och tekniska behov för att möta företagens krav)? Kunderna vill ha förbättrad teknisk kapacitet i kombination med en grund för enkel användning. I detta avseende måste företagen hantera externa faktorer som förändrad ekonomi, krav på affärspartner, marknadstävlingar och lagar. Kundens krav och kapacitet för teknik för att tillgodose kraven är av mångfaldig betydelse. Till exempel är lägre kostnader och förbättrade kapacitet två tydliga resultat. Dessutom, Forrester Consulting Research som utfördes av Accenture Interactive, etablerade de viktigaste drivkrafterna för affärstransformation som kundnöjdhet, ökade hastigheten på idéer och lönsamhet.

Framgångsrik störande omvandling är beroende av modern organisationskultur och digital mognad. Dessa detaljer markeras nedan:

  • Kundens krav. Kunderna ser fram emot en härlig upplevelse i alla leveransaspekter. Så se till att din organisation uppnår konsumentlojalitet och att kunder alltid talar om varumärket.
  • Processorientering. Medarbetarnas möjliggörande och digitalisering av processen förbättrar datadriven beslutsfattande vilket resulterar i övergripande operativ transparens och högre prestanda.
  • Affärsinnovation. Digitalisering av befintliga affärsmodeller eller nya digitala produkter, som går utöver de rådande affärskraven, tillgodoser förändrade affärskrav och främjar nya innovativa tjänster och produkter.

Sammanfattningsvis är digital transformation en verklig förändring som orsakar en storm i företagsvärlden. Effekterna av företagsomvandling är tydliga inte bara i verksamheten utan också på alla nivåer i en organisation och industristrukturer. CIO: er och företagsledare trappar upp för att se till att innovation i kombination med förändring av företag driver företag, levererar värde och ger produktiva förändringar.

mass gmail